1

Start

Aktualności

Konkurs na lekarskie świadczenia zdrowotne w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Ginekologicznym

w , Czytaj więcej

Konkurs na lekarskie świadczenia zdrowotne w godzinach oraz poza godzinami normalnej ordynacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałami: Reumatologicznym i Neurologicznym

w , Czytaj więcej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów lekarskich w formie gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Dziale Anestezjologii

w , Czytaj więcej

Oferty pracy

Oferta pracy – lekarz internista i anestezjolog

SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim nawiąże w dowolnej formie zatrudnienia współpracę z lekarzami: anestezjologiem, kardiologiem oraz internistą (również w ramach…Czytaj więcej

Oferta pracy – diagnosta laboratoryjny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni diagnostę laboratoryjnego (mile widziane uprawnienia serologiczne). Dowolna forma zatrudnienia. Zainteresowane osoby…Czytaj więcej

Oferta pracy dla lekarzy i pielęgniarek

Zatrudnimy lekarzy do pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim o specjalnościach: pediatria, ginekologia i położnictwo, choroby…Czytaj więcej
https://www.youtube.com/watch?time_continue=440&v=Qonn4Bzb1GA

Spis telefonów


Cennik usług


Dokumentacja medyczna


Elektroniczna skrzynka podawcza


Laboratorium


Izba Przyjęć


Przychodnia POZ
w Kąkolewnicy


Dzienny Dom Opieki Medycznej


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy


Instytucja Samorządu Powiatu Bialskiego