Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ
w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Wiejska 13

W poradni udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie:

  • leczenia chorób górnych dróg oddechowych (nosa, gardła, krtani) oraz uszu,
  • wykonywania badań dodatkowych niezbędnych do diagnozowania,
  • konsultacji pacjentów w zakresie wymagań medycyny pracy (badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych, kontrolnych)
  • wykonywania badań audiometrycznych,
  • kwalifikowania do protezowania słuchu,

Wymagane dokumenty

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku:

  • osobista lub przez osoby trzecie: 7.30 – 15.00
  • telefoniczna: 8.00 – 15.00                                

83 371 22 63

  • Pacjenci pierwszorazowi winni posiadać elektroniczne skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • w przypadku rejestracji telefonicznej skierowania w formie papierowej konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania w  terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu. wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.
  • Przyjęcia w trybie nagłym, w stanie zagrożenia zdrowia lub życia nie wymagają skierowania do Poradni przy pierwszej wizycie.
Cennik

(Dotyczy pacjentów nieubezpieczonych)

W Poradni przyjmują:

●  lek. med. Danuta Tarkowska