Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Neurologicznym i Pododdziałem Reumatologicznym zapewnia swoim pacjentom postępowanie diagnostyczno- lecznicze oraz wysoki standard opieki pielęgniarskiej. Wyróżnia się szerokim profilem leczonych pacjentów. W Oddziale hospitalizowani są pacjenci bez ustalonego wstępnie rozpoznania oraz pacjenci z przewlekłymi i powikłanymi chorobami wielu narządów. Najczęściej są to: choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, niedokrwienie mózgu wraz z udarem, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, choroby przewodu pokarmowego.

Pawilon 1 – Internistyczno – Pediatryczny, parter, I piętro

Oddział Wewnętrzny

Personel lekarski:

 • lek. med. Andrzej Sałacki – Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Neurologicznym i Pododdziałem Reumatologicznym
 • lek. med. Arturas Fricas
 • lek. med. Milena Korecka
 • lek. med. Artsem Shahiyeu

Wykształcona kadra i nowoczesna aparatura (np. echokardiograf dopplerowski – Echo Serca, bieżnia ruchoma do prób wysiłkowych, zestawy do monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera) pozwalają uzyskać dobre rezultaty w rozpoznawaniu chorób serca.

Oddział ściśle współpracuje z lekarzami tutejszego Szpitala, wykonującymi gastro-fiberoskopię, kolonoskopię oraz lekarzami wykonującymi radiologiczne badania diagnostyczne, łącznie z badaniem komputerowym (TK). Oddział zapewnia dla swoich pacjentów konsultacje specjalistyczne z zakresu innych dziedzin medycyny: chirurgii, neurologii, anestezjologii, psychiatrii, laryngologii i ginekologii.

Dobrze wykształcona i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra lekarska oraz pielęgniarska zapewnia wysoki poziom usług. Dlatego staramy się, aby pobyt w Oddziale wiązał się z jak największym poczuciem bezpieczeństwa naszych pacjentów.

Po porozumieniu z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką możliwa jest pomoc i współpraca najbliższych w pielęgnacji, rehabilitacji (zmiana pozycji ciała, ćwiczenia ruchowe w łóżku i poza łóżkiem, ćwiczenia oddechowe, oklepywanie) oraz aktywna pomoc w czasie karmienia, szczególnie chorych leżących.

Pawilon 5 – Ginekologiczno – Położniczy, I piętro

Pododdział Neurologiczny

Personel lekarski:

 • lek. med. Wojciech Szal – Kierownik Pododdziału Neurologicznego

Pododdział Neurologiczny jest wydzielonym obszarem w ramach struktury Oddziału Chorób Wewnętrznych. Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu  schorzeń neurologicznych m.in.:

– choroby zapalne i zwyrodnieniowe kręgosłupa,

– dyskopatie kręgosłupa,

– choroby zwyrodnieniowe OUN,

– choroby naczyń mózgowych o charakterze przewlekłym,

– padaczki,

– zmiany nowotworowe układu nerwowego,

– zaburzenia równowagi,

– bóle głowy

Przyjęcia w trybie planowym odbywają się na Izbie Przyjęć, w dni robocze, w godzinach porannych. Pacjent w chwili przyjęcia powinien posiadać:

 • skierowanie (w formie elektronicznej lub wyjątkowo papierowej) do Oddziału Chorób Wewnętrznych ze wskazanym ICD 10 – rozpoznaniem neurologicznym;
 • dowód osobisty oraz
 • dotychczasową posiadaną dokumentację medyczną. 

Data planowego przyjęcia na pododdział neurologiczny uzgadniana jest telefonicznie pod nr tel.: 83 371 83 46

 Pawilon 5 – Ginekologiczno – Położniczy, I piętro

Pododdział Reumatologiczny

Personel lekarski:

 • lek. med. Roman Frankowski – Kierownik Pododdziału Reumatologicznego
 • lek. med. Krzysztof Mazur
 • prof. dr hab. Teresa Małecka – Massalska – konsultacje

Pododdział Reumatologiczny jest wydzielonym obszarem w ramach struktury Oddziału Chorób Wewnętrznych. Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu  schorzeń reumatologicznych m.in.:

 • choroby zapalne narządu ruchu, w tym :
  • reumatoidalne zapalenie stawów,
  • łuszczycowe zapalenie stawów,
  • odczynowe zapalenie stawów,
  • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;
 • układowe choroby tkanki łącznej, w tym.:
  • toczeń rumieniowaty układowy,
  • zespół Sjögrena,
  • twardzina układowa,
  • zapalenie skórno – mięśniowe,
  • zapalenie naczyń;
 • choroby zwyrodnieniowe stawów
 • krystalopatie, w tym w szczególności dna moczanowa.

Przyjęcia w trybie planowym odbywają się na Izbie Przyjęć, w dni robocze, w godzinach porannych. Pacjent w chwili przyjęcia powinien posiadać:

 • skierowanie (w formie elektronicznej lub wyjątkowo papierowej) do Oddziału Chorób Wewnętrznych ze wskazanym ICD 10 – rozpoznaniem reumatologicznym;
 • dowód osobisty oraz
 • dotychczasową posiadaną dokumentację medyczną. 

Dzień przyjęcia na oddział uzgadniany jest  telefonicznie pod nr tel.: 83 371 83 37

Kontakt:

Gabinet Lekarski Oddziału Wewnętrznego

83 371 83 74

Dyżurka pielęgniarek Oddziału Wewnętrznego

83 371 83 81 (piętro)
lub 83 371 83 59 (parter)

Gabinet Lekarski Pododdziału Neurologicznego

83 371 83 46

Dyżurka pielęgniarek Pododdziału Neurologicznego 

83 371 83 44

Gabinet Lekarski Pododdziału Reumatologicznego

83 371 83 19

Dyżurka pielęgniarek Pododdziału Reumatologicznego

83 371 83 81

Dyżurka pielęgniarek Oddziału Wewnętrznego

Zarządzający

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

– lek. med. Andrzej Sałacki

Kierownik Pododdziału Neurologicznego

– lek. med. Wojciech Szal

Kierownik Pododdziału Reumatologicznego

– lek. med. Roman Frankowski

p.o. PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

– lic. piel. Iwona Kozdroń

Zarządzający

Zarządzający