Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Wewnętrzny zapewnia swoim pacjentom postępowanie diagnostyczno- lecznicze oraz wysoki standard opieki pielęgniarskiej. Wyróżnia się szerokim profilem leczonych pacjentów. W Oddziale hospitalizowani są pacjenci bez ustalonego wstępnie rozpoznania oraz pacjenci z przewlekłymi i powikłanymi chorobami wielu narządów. Najczęściej są to: choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, niedokrwienie mózgu wraz z udarem, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, choroby przewodu pokarmowego.

Wykształcona kadra i nowoczesna aparatura (np. echokardiograf dopplerowski – Echo Serca, bieżnia ruchoma do prób wysiłkowych, zestawy do monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera) pozwalają uzyskać dobre rezultaty w rozpoznawaniu chorób serca.

Oddział ściśle współpracuje z lekarzami tutejszego Szpitala, wykonującymi gastro-fiberoskopię, kolonoskopię oraz lekarzami wykonującymi radiologiczne badania diagnostyczne, łącznie z badaniem komputerowym (TK). Oddział zapewnia dla swoich pacjentów konsultacje specjalistyczne z zakresu innych dziedzin medycyny: chirurgii, neurologii, anestezjologii, psychiatrii, laryngologii i ginekologii.

Dobrze wykształcona i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra lekarska oraz pielęgniarska zapewnia wysoki poziom usług. Dlatego staramy się, aby pobyt w Oddziale wiązał się z jak największym poczuciem bezpieczeństwa naszych pacjentów.

Po porozumieniu z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką możliwa jest pomoc i współpraca najbliższych w pielęgnacji, rehabilitacji (zmiana pozycji ciała, ćwiczenia ruchowe w łóżku i poza łóżkiem, ćwiczenia oddechowe, oklepywanie) oraz aktywna pomoc w czasie karmienia, szczególnie chorych leżących.

Kontakt:

Gabinet Lekarski

83 371 83 74

Dyżurka pielęgniarek

83 371 83 81 (piętro)
lub 83 371 83 49 (parter)

Zarządzający

Ordynator Oddziału

– lek. med. Andrzej Sałacki

 

Pielęgniarka Oddziałowa 

– lic. piel. Iwona Kozdroń