Kontakt

image_pdfimage_print

Dane kontaktowe

Adres

ul. Warszawska 2-4,
21-560 Międzyrzec Podlaski

Spis telefonów

Centrala Szpitala – 83 371 20 01

Sekretariat – 83 371 83 17; fax 83 371 83 55

Oddziały Szpitalne
Szpitalna Izba Przyjęć

● 83 371 83 38

Oddział Pediatryczny

● Ordynator Oddziału – 83 371 83 40

● Gabinet lekarski – 83 371 83 35

● Gabinet pielęgniarski – 83 371 83 75

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Neurologicznym i Pododdziałem Reumatologicznym

● Ordynator Oddziału – 83 371 83 32

● Pielęgniarka oddziałowa – 83 371 83 59

● Gabinet lekarski Oddziału Chorób Wewnętrznych – 83 371 83 74

● Dyżurka pielęgniarska (góra) Oddziału Chorób Wewnętrznych – 83 371 83 81

● Gabinet pielęgniarski (dół) Oddziału Chorób Wewnętrznych – 83 371 83 49

Pododdział Neurologiczny

● Gabinet lekarski Pododdział Neurologiczny– 83 371 83 46

● Dyżurka pielęgniarska Pododdział Neurologiczny –83 371 83 44

Pododdział Reumatologiczny

● Gabinet lekarski Pododdział Reumatologiczny – 83 371 83 19

● Dyżurka pielęgniarska Pododdział Reumatologiczny – 83 371 83 81

Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej

● Ordynator Oddziału – 83 371 83 72

● Gabinet lekarski – 83 371 83 57

● Pielęgniarka oddziałowa – 83 371 83 58

● Gabinet pielęgniarski – 83 371 83 56

● Pracownia endoskopii – 83 371 83 37

Oddział Ginekologiczny

● Gabinet lekarski – 83 371 83 47​

● Gabinet pielęgniarski – ginekologia – 83 371 83 45

Oddział Rehabilitacji dla Dorosłych

● Gabinet lekarski – 83 371 83 62

● Dyżurka pielęgniarska (góra) – 83 371 83 64

● Pielęgniarka oddziałowa – 83 371 83 61

Dział  Diagnostyki Laboratoryjnej

● Kierownik działu – 83 371 83 29

● Punkt pobierania materiału – 83 371 83 28

● Pracownia bakteriologii – 83 371 83 31

● Pracownia serologii – 83 371 83 42

Dział Diagnostyki Obrazowej

● Pracownia RTG – 83 371 83 80

● Pracownia USG – 83 371 83 82

● Pracownia Tomografii Komputerowej – 83 371 83 79

Zakład Rehabilitacji

● Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci (przy ul. Leśnej 2a) – 797 233 077

● Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (przy ul. Warszawskiej 2-4) – 83 371 83 61

● Dział Fizjoterapii – 83 371 83 78

● Poradnia Rehabilitacji – 83 371 83 37

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

● 83 371 83 38

Przychodnia Specjalistyczna

● 83 371 22 63

Dzienny Dom Opieki Medycznej

● 83 371 83 48

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

● 83 311 38 17

Przychodnia POZ w Kąkolewnicy

● 83 311 15 00

 

Administracja

● Dyrektor naczelny – 83 371 83 70

● Zastępca dyrektora – 83 371 83 66

● Główna księgowa – 83 371 83 20

● Sekretariat – 83 371 83 17

● Naczelna pielęgniarka – 83 371 83 27

● Pielęgniarka epidemiologiczna – 83 371 83 48

● Kierownik Działu metodyczno-organizacyjnego – 83 371 83 41

● Kadry – płace – 83 371 83 16

● Dział Zamówień Publicznych – 83 371 83 24

● Dział techniczny – 83 371 83 25

● Dział organizacyjno-metodyczny – 83 371 83 26

● Księgowość I – 83 371 83 30

● Księgowość II – 83 371 83 39

● Informatycy – 83 371 83 60

W sprawach związanych z postępowaniami przetargowymi prosimy o kontakt z Leszkiem Jurkiem, tel./fax 83 371 83 24, e-mail: zamowienia@spzozmc.pl