Pawilon 4 – chirurgiczny, I piętro

Zakres udzielanych świadczeń 

W Oddziale wykonuje się diagnostykę i leczenie np. ostrych bólów brzucha, obrażeń wielonarządowych, urazów narządu ruchu oraz ich następstw, żylaków kończyn dolnych, leczenie zabiegowe przeciwbólowe zmian zwyrodnieniowych i pourazowych z wykorzystaniem techniki podania osocza bogatopłytkowego.

W Oddziale wykonuje się szeroki wachlarz zabiegów operacyjnych w zakresie:
  • chirurgii ogólnej: zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego, kamicy żółciowej: klasyczne i z wykorzystaniem laparoskopu, operacje żylaków kończyn dolnych, operacje przepuklin z zastosowaniem siatek oraz innego rodzaju zabiegi w sytuacjach nagłych – obrażenia wielonarządowe;
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu: w zakresie urazów narządu ruchu, operacyjne leczenie w zakresie tkanek miękkich.

Istnieje możliwość korzystania z badań radiologicznych wykonywanych śródoperacyjnie. Dobrze wykształcona i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra lekarska oraz pielęgniarska zapewnia wysoki poziom usług. Dlatego staramy się, aby pobyt w oddziale wiązał się z jak największym poczuciem bezpieczeństwa naszych pacjentów.

Lekarze oddziału prowadzą Poradnię Chirurgii Ogólnej i zapewniają kontynuację leczenia podjętego w Oddziale, udzielając rocznie kilku tysięcy porad.

Kontakt:

Gabinet Lekarski

83 371 83 57

Dyżurka pielęgniarek

83 371 83 56

Zarządzający

Ordynator Oddziału

– lek. med. Romuald Pietrosiuk

 

Pielęgniarka Oddziałowa 

– lic. piel. Alicja Makaruk