Pawilon 4 – chirurgiczny, I piętro

Zakres udzielanych świadczeń 

W Oddziale wykonuje się diagnostykę i leczenie między innymi ostrych bólów brzucha, obrażeń wielonarządowych, urazów narządu ruchu oraz ich następstw, żylaków kończyn dolnych.

W Oddziale wykonuje się szeroki wachlarz zabiegów operacyjnych w zakresie:
  • chirurgii ogólnej: zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego, kamicy żółciowej: klasyczne i z wykorzystaniem laparoskopu, operacje żylaków kończyn dolnych, operacje przepuklin z zastosowaniem siatek oraz innego rodzaju zabiegi w sytuacjach nagłych – obrażenia wielonarządowe;
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu: w zakresie urazów narządu ruchu, operacyjne leczenie w zakresie tkanek miękkich.

Istnieje możliwość korzystania z badań radiologicznych wykonywanych śródoperacyjnie. Dobrze wykształcona i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra lekarska oraz pielęgniarska zapewnia wysoki poziom usług. Dlatego staramy się, aby pobyt w oddziale wiązał się z jak największym poczuciem bezpieczeństwa naszych pacjentów.

Lekarze oddziału udzielają świadczeń zdrowotnych również w Poradni Chirurgii Ogólnej zapewniając kontynuację leczenia podjętego w Oddziale.

Kontakt:

Gabinet Lekarski

83 371 83 57

Dyżurka pielęgniarek

83 371 83 56

Zarządzający

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

– lek. med. Romuald Pietrosiuk

 

p.o. PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

– lic. piel. Alicja Makaruk

 

Personel lekarski:

– lek. med. Romuald Pietrosiuk

– lek. med. Zbigniew Dudziński

– lek. med. Jerzy Kowalski

– lek. med. Wiktor Boroń

– lek. med. Franciszek Jaszczuk

– lek. med. Vadzim Sidaruk