Zakres udzielanych świadczeń

Szpitalna Izba jest pierwszym miejscem kontaktu pacjenta ze szpitalem, przeznaczona jest dla pacjentów zgłaszających się:

  • ze skierowaniem do szpitala,
  • transportowanych w stanach nagłych przez system ratownictwa medycznego oraz
  • zgłaszających się samemu bez skierowania, gdy wymagają pomocy w stanie nagłym, np. w przypadku: subiektywnego poczucia zagrożenia życia, sytuacji bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu, tj.: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły i ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana będąca efektem urazu, urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.
Cennik Izba Przyjęć 2024
(Dotyczy pacjentów nieubezpieczonych)

Kontakt:

Gabinet Lekarski

83 371 83 22

Dyżurka pielęgniarek

83 371 83 38

Zarządzający

Kierownik Izby Przyjęć

 lek. med. Zbigniew Dudziński

 

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. piel. Teresa Męczyńska