Pawilon 1 – Internistyczno - Pediatryczny, II piętro

Zakres udzielanych świadczeń 

W Oddziale diagnozowane i leczone są dzieci i młodzież do 18 roku życia. Świadczenia medyczne obejmują m.in. podstawową diagnostykę i leczenie chorób z zakresu układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego, krążenia oraz moczowego.

Oddział ma łatwy dostęp do posiadanej przez Szpital nowoczesnej aparatury diagnostycznej, co przyspiesza i ułatwia diagnostykę i leczenie, oraz skraca czas pobytu dziecka w szpitalu. Posiadamy możliwość konsultacji specjalistycznych z zakresu innych dziedzin medycyny: laryngologii, chirurgii, rehabilitacji oraz psychologii klinicznej.

Przestrzegając Praw Dziecka, Oddział zapewnia ciepły klimat, życzliwość oraz domowe warunki pobytu. Nasz pacjent – to dziecko – stąd potrzeba otoczenia go wszechstronną opieką zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Dlatego jedno z rodziców lub opiekun mają pełne prawo do bezpłatnego przebywania całą dobę z dzieckiem w Oddziale, celem zaspokojenia jego potrzeb miłości i bezpieczeństwa.

Bogata wiedza i doświadczenie zawodowe kadry lekarskiej oraz jakość usług pielęgniarskich sprawiają, że Oddział zapewnia wysoki poziom usług, o czym świadczy zadowolenie naszych pacjentów i ich opiekunów.

Kontakt:

Gabinet Lekarski

83 371 83 35

Dyżurka pielęgniarek

83 371 83 75

Zarządzający

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

– lek. med. Urszula Świderska-Netczuk

 

p.o. PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

– lic. piel. Barbara Semeniuk

Zespół lekarski

– lek. med. Tomasz Jesionowski
– lek. med. Maciej Trościańczyk