Pawilon 4 – chirurgiczny, II piętro

Zakres udzielanych świadczeń 

Oddział zapewnia całodobową kompleksową opiekę medyczną pacjentom powyżej 18 roku życia. Głównym celem leczenia i usprawniania pacjentów jest zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawienie funkcji narządu ruchu.

Lekarze i fizjoterapeuci Oddziału systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, aktywnie uczestnicząc w kursach i szkoleniach, natomiast wykwalifikowany i doświadczony personel pielęgniarski zapewnia bezpieczeństwo i komfort naszym pacjentom. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny do fizykoterapii.

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci najczęściej z następującymi grupami schorzeń: porażenia i niedowłady o różnej etiologii, zmiany zwyrodnieniowe stawów obwodowych, zespoły bólowe kręgosłupa, choroby przeciążeniowe narządu ruchu, stany po długim unieruchomieniu, stany po urazach i/lub po leczeniu operacyjnym, stany po amputacjach. Pacjenci Oddziału korzystają głównie z zabiegów:

– rehabilitacji ogólnoustrojowej,

– kinezyterapii indywidualnej i grupowej,

– fizykoterapii,

– terapii manualnej

– hydroterapii.

W Szpitalu funkcjonuje również Poradnia Rehabilitacyjna, Oddział Rehabilitacji Dziennej i Gabinety Fizjoterapii. Po zakończonej hospitalizacji w Oddziale pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w Poradni Rehabilitacyjnej, gdzie wystawiane są zlecenia na konkretne zabiegi rehabilitacyjne.

Uwaga: Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji może wystawić lekarz:

  • poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej;
  • oddziałów: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego, kardiologicznego i geriatrycznego.

Kontakt:

Gabinet Lekarski

83 371 83 62

Dyżurka pielęgniarek

83 371 83 64

Zarządzający

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

– lek. med. Beata Zdun-Matejuk

p.o. PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

– Gabriela Zaniewicz

Zarządzający

Zarządzający