Bezpłatne szczepienia przeciwko COVID – 19 dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwko COVID – 19 dla pracowników (medycznych oraz niemedycznych) podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek, zgodnie z zasadami określonymi komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2020 r.

Osoby chcące skorzystać ze szczepień powinny wpisać się na listę, której wzór dostępny jest poniżej oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także zapoznać się i podpisać klauzulę informacyjną. Wzór zgody i klauzuli dostępny poniżej.
Zapisy na szczepienia prowadzone są w nieprzekraczalnym terminie do 17.12.2020 r., do godz. 14.00.
Listy wraz z wypełnionymi formularzami należy odesłać drogą mailową: sekretariat@spzozmc.pl lub dostarczyć na adres: ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, budynek administracji, sekretariat.

Wykonywanie wyżej wymienionych szczepień będzie finansowane ze środków publicznych, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.).

Termin szczepień nie jest jeszcze wyznaczony. Planowane jest prowadzenie szczepień personelu jednostek ochrony zdrowia w pierwszej kolejności, pod koniec stycznia 2021 r. Szczepienia dla pozostałych grup ludności będą prowadzone po około 3 tygodniach, po zakończeniu szczepień dla jednostek służby zdrowia.

Szczegółowe zasady organizacyjne będą określone w najbliższym czasie i podane do Państwa wiadomości na naszej stronie internetowej.

W sprawach dotyczących szczepień prosimy o kontakt z koordynatorem szczepień - Monika Filipiuk 83 371 83 05