Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ
w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Wiejska 13

W Poradni udzielane są świadczenia medyczne      w zakresie:

  • diagnostyki i leczenia chorób alergicznych
  • badań diagnostycznych: testy skórne i alergiczne
  • badań czynności płuc
  • odczulania

Wymagane dokumenty

  • Pacjenci pierwszorazowi winni posiadać skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • W przypadku rejestracji telefonicznej konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.
  • Dowód tożsamości z nr. PESEL.
Cennik
(Dotyczy pacjentów nieubezpieczonych)

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku:

  • osobista lub przez osoby trzecie: 7.30 – 15.00
  • telefoniczna: 8.00 – 14.30                                

83 371 22 63
518 - 972 - 315