Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ
w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Wiejska 13

W Poradni udzielane są świadczenia medyczne w zakresie:
 • świadczeń specjalistycznych jednorazowych i pohospitalizacyjnych,
 • diagnostyki i leczenia chorób zakrzepowych,
 • diagnostyki i leczenia urazów,
 • diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego,
 • drobnych zabiegów chirurgicznych, które nie wymagają hospitalizacji, np. usuwanie zmian skórnych – kaszaki, brodawki, tłuszczaki, torbiele, zmiany błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką (badanie histopatologiczne),
 • kwalifikacji pacjentów do planowanych zabiegów operacyjnych,
 • kontynuacja leczenia poszpitalnego,
 • opieka pooperacyjna m.in. zmiana opatrunków, usunięcie szwów,
 • diagnostyki i leczenia uszkodzeń i przeciążeń narządu ruchu,
 • diagnostyki i kwalifikacji do leczenia zabiegowego zespołu cieśni nadgarstka.

Wymagane dokumenty

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku:

 • osobista lub przez osoby trzecie: 7.30 – 15.00
 • telefoniczna: 8.00 – 15.00                                

83 371 22 63 wew. 1
518 - 972 - 285

 • Pacjenci pierwszorazowi winni posiadać elektroniczne skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • w przypadku rejestracji telefonicznej skierowania w formie papierowej konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania w  terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu. wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.
 • Przyjęcia w trybie nagłym, w stanie zagrożenia zdrowia lub życia nie wymagają skierowania do Poradni przy pierwszej wizycie.
 • Dowód tożsamości z nr. PESEL.
Cennik

(Dotyczy pacjentów nieubezpieczonych)

W Poradni przyjmują:

●  lek. med. Romulad Pietrosiuk

●  lek. med. Zbigniew Dudziński

●  dr n. med. Franciszek Jaszczuk

●  dr n. med. Jerzy Kowalski