Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ
w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Wiejska 13

W Poradni udzielane są świadczenia medyczne w zakresie:

 • diagnostyki i leczenia chorób kardiologicznych u pacjentów powyżej 18 roku życia, w szczególności:
  • choroby  niedokrwiennej serca
  • nadciśnienia tętniczego krwi
  • zaburzeń lipidowych
  • zaburzeń rytmu serca
  • niewydolności serca
 • konsultacji na potrzeby innych specjalistów i Poradni Medycyny Pracy,
 • w ramach porady wykonywane jest badanie  EKG, natomiast na zlecenie lekarza możliwość wykonania badań dodatkowych:  badanie echokardiograficzne, badanie holterowskie, próba wysiłkowa.

Wymagane dokumenty

 • Pacjenci pierwszorazowi winni posiadać elektroniczne skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • W przypadku rejestracji telefonicznej skierowania w wersji papierowej konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.
 • Przyjęcia w trybie nagłym, w stanie zagrożenia zdrowia lub życia nie wymagają skierowania do Poradni przy pierwszej wizycie.
 • Na pierwszą wizytę pacjent musi dostarczyć wyniki ostatnich badań potwierdzających rozpoznanie, natomiast na wizytę kolejną pacjent zobowiązany jest dostarczyć wyniki badań, które zostały zlecone przez lekarza prowadzącego w Poradni.
 • Dowód tożsamości z nr PESEL
Cennik

(Dotyczy pacjentów nieubezpieczonych)

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku:

 • osobista lub przez osoby trzecie: 7.30 – 15.00
 • telefoniczna: 8.00 – 14.30                                

83 371 22 63
517 - 363 - 100

Prowadzona jest kolejka oczekujących.

W Poradni przyjmują:

  dr n. med. Robert Błaszczyk

●  lek. med. Arturas Fricas

●  lek. med.  Andrzej J. Sałacki

●  lek. med.  Andrzej Sałacki