Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ
w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Wiejska 13

W Poradni udzielane są świadczenia medyczne w zakresie:

 • diagnostyki i leczenia schorzeń układu nerwowego u dorosłych, w szczególności:
  • choroby Parkinsona,
  • drżeń,
  • stwardnienia rozsianego,
  • padaczki,
  • bólów głowy;
 • diagnostyki i leczenia schorzeń kręgosłupa,
 • diagnostyki i leczenia schorzeń mięśni,
 • konsultacji na potrzeby innych specjalistów i Poradni Medycyny Pracy.

Wymagane dokumenty

 • Pacjenci pierwszorazowi winni posiadać skierowanie elektroniczne wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • W przypadku rejestracji telefonicznej skierowania w formie papierowej konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania w  terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.
 • Przyjęcia w trybie nagłym, w stanie zagrożenia zdrowia lub życia nie wymagają skierowania do Poradni przy pierwszej wizycie.
 • Na pierwszą wizytę pacjent musi dostarczyć wyniki ostatnich badań potwierdzających rozpoznanie, płyty CD, natomiast na wizytę kolejną pacjent zobowiązany jest dostarczyć wyniki badań, które zostały zlecone przez lekarza prowadzącego w Poradni.
 • Dowód tożsamości z nr PESEL
Cennik

(Dotyczy pacjentów nieubezpieczonych)

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku:

 • osobista lub przez osoby trzecie: 7.30 – 15.00
 • telefoniczna: 8.00 – 15.00                                

83 371 22 63 wew. 3
518 - 972 - 396