W Poradni udzielane są świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
 • bezpłatne dla osób ubezpieczonych,
 • nie jest wymagane skierowanie,
 • udzielone świadczenie nie jest związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent jest zadeklarowany,
 • porady w warunkach ambulatoryjnych, konsultacje telefoniczne oraz
  w uzasadnionych medycznie przypadkach – w domu pacjenta, w przypadku:
  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a  zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,
 • zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki)  w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia: w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz
 • w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty.
Cennik
(Dotyczy pacjentów nieubezpieczonych)

Kontakt:

Gabinet Lekarski

83 371 83 22

Dyżurka pielęgniarek

83 371 83 38