W Poradni udzielane są świadczenia medyczne w zakresie:

  • diagnostyki i leczenia: zespołów bólowych kręgosłupa, chorób zwyrodnieniowych stawów, chorób reumatycznych,
  • diagnostyki  i kwalifikacji pacjentów do leczenia zabiegowego, tj. wprowadzenia czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego,
  • leczenia i kwalifikacji pacjentów na odpowiedni rodzaj rehabilitacji po: urazach, operacjach ortopedycznych i neurochirurgicznych,
  • leczenia pacjentów  z przewlekłymi zaburzeniami neurologicznymi.

Wymagane dokumenty

  • Pacjenci pierwszorazowi winni posiadać skierowanie elektroniczne wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • W przypadku rejestracji telefonicznej skierowania w formie papierowej konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.
  • Na pierwszą wizytę pacjent musi dostarczyć wyniki ostatnich badań potwierdzających rozpoznanie, płyty CD i zdjęcia RTG, natomiast na wizytę kolejną pacjent zobowiązany jest dostarczyć wyniki badań, które zostały zlecone przez lekarza prowadzącego w Poradni.
  • Dowód tożsamości z nr PESEL
Cennik

(Dotyczy pacjentów nieubezpieczonych)

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku:

  • osobista lub przez osoby trzecie: 7.30 – 15.00
  • telefoniczna: 8.00 – 14.30                                

83 371 83 37

Prowadzona jest kolejka oczekujących.