Grupa "0" - wznowienie szczepień

Podajemy Państwu – podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej – zasady szczepień grupy “0” – wznowienie zapisów od 08 marca 2021 r.”

 • szczepionka AstraZeneca – szczepienia dla 10 pacjentów i wielokrotności w danym terminie; druga dawka (komunikat z 08 03 3021 r.) – po około 6 tygodniach, nie później niż po 42 dniach;
 • zasady kwalifikacji – treść komunikatu:
   
  “Do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 są uprawnione osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym oraz wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę, których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie. W przypadku ww. grupy szczepienia mogą być realizowane również w przypadku osób nieposiadających jeszcze wystawionego e-skierowania. E-skierowania dla tej grupy powinien niezwłocznie wystawić szpital węzłowy realizujący proces szczepienia.
  Dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej e-skierowania są wystawiane systemowo.”
   
  Ponadto: od 08 03 2021 r. obowiązują zasady szczepień osób z potwierdzoną infekcją SARS-CoV2 – szczepienie po upływie ok. 6 miesięcy (nie dłużej niż 180 dni) od pozytywnego wyniku testu; zasada ta nie dotyczy tzw. grupy 1b – osób przewlekle chorych zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-19 (chorujący onkologicznie, po transplantacji leczeni immunosupresyjnie, poddawani mechanicznej wentylacji, dializowani) – oraz osób posiadających w dniu 08 03 2021 e-skierowanie.