Informacje dla pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w: Zakładzie Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci.

Pacjencie/Opiekunie/Rodzicu!

 1. Przed planowaną wizytą pracownik SPZOZ będzie do Państwa dzwonił w celu zebrania wywiadu i ustalenia terminu wizyty/zabiegów/badania.
 2. Przy wejściu do miejsca udzielania świadczeń należy zdezynfekować ręce. Instrukcja dezynfekcji wisi obok dozownika z płynem do dezynfekcji rąk.
 3. Prosimy pamiętać o obowiązku noszenia maski zakrywającej nos i usta. Codziennie maska musi być czysta.
 4. Należy zachować odstęp od innych osób co najmniej 1,5 metra.
 5. Proszę korzystać z szatni pojedynczo, z wyjątkiem potrzeby pomocy opiekuna.
 6. Wychodząc z szatni należy zdezynfekować ręce.
 7. Pracownik SPZOZ poprosi o wypełnienie Ankiety i zmierzy temperaturę ciała termometrem bezdotykowym.
 8. Proszę czekać cierpliwie w poczekalni na wizytę/zabiegi/badania, nie zbliżać się na odległość poniżej 1,5 metra do innych osób.
 9. Nie należy podawać dłoni na powitanie i na pożegnanie, nie dotykać niepotrzebnie żadnych powierzchni.
 10. W każdym gabinecie, gdzie odbywają się zabiegi, badania można zdezynfekować ręce. Proszę o tej potrzebie poinformować pracownika SPZOZ.
 11. Należy unikać dotykania maski podczas jej używania. Jeśli do tego dojdzie, należy umyć ręce mydłem i wodą lub zdezynfekować.
 12. Należy przestrzegać zasady higieny kaszlu i kichania. Zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego kosza i umyć lub zdezynfekować ręce.
 13. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności lub innych objawów infekcji dróg oddechowych należy poinformować o tym pracownika SPZOZ, który umawiał wizytę i ustalić z nim dalsze postępowanie.
 14. Mówienie prawdy i podawanie wszystkich informacji oraz stosowanie powyższych zasad jest szczególnie ważne w okresie pandemii COVID-19, a w szczególności w przypadku korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Międzyrzec Podlaski 07.05.2020 r.