Terapia metodą NDT - Bobath w Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci przy ul. Leśnej 2a prowadzi specjalistyczną terapię metodą NDT – Bobath. Terapię prowadzi dyplomowany terapeuta NDT – Bobath.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.