KOMUNIKAT

SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
uprzejmie informuje, że od dnia 7 marca 2020 roku
zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresach
położnictwo i neonatologia
(Oddział Położniczy i Noworodkowy – zamknięty)*

* Uchwała nr XX/136/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 07 lutego 2020 roku, poz. 978)