Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie opisu badań radiologicznych, diagnostykę ultrasonograficzną w zakresie badań USG i USG Doppler oraz wykonywanie i opisywanie badań tomografii komputerowej