Odbiór z miejsc wytwarzania, transport i utylizacja odpadów medycznych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim