Opieka domowa w gminach wiejskich Międzyrzecczyzny

image_pdfimage_print

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje grant pn. Opieka domowa w gminach wiejskich Międzyrzecczyzny, w ramach ogólnopolskiego projektu pn. Skalowanie innowacji społecznej "Opieka domowa na terenach wiejskich".

Jest to realizacja modelu stworzonego i przetestowanego przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie www.hospicjumeliasz.pl.

Projekt realizowany jest we współpracy ze:

1) Stowarzyszeniem Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku,

2) Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie.

Projekt jest w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania (wartość grantu): 100 000 zł

Okres realizacji: 09. 2022 – 08.2023

Celem projektu jest objęcie opieką domową osób zamieszkujących tereny wiejskie, wykluczonych komunikacyjnie i zagrożonych wieloma chorobami. Model zakłada holistyczną i zindywidualizowaną opiekę zespołu terapeutycznego zbudowanego głównie w oparciu o pracę opiekunek medycznych. Pozostałymi członkami zespołu są: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta oraz psycholog. Wielodyscyplinarny zespół oraz częste i regularne wizyty w domach uczestników projektu będą wsparciem zarówno dla nich, jak też ich opiekunów.

Projekt realizowany jest we współpracy z GOPS Międzyrzec Podlaski www.gops-miedzyrzecgmina.pl oraz GOPS Drelów www.gopsdrelow.bip.lubelskie.pl. Uczestnikami projektu są osoby zamieszkujące Gminę Drelów oraz Gminę Międzyrzec Podlaski.

Efektami realizacji projektu będzie poprawa jakości życia i zmniejszenie wykluczenia osób zamieszkujących tereny wiejskie, a także poprawa dostępności usług medycznych poprzez stworzenie sieci pomocy w środowisku podopiecznych.

SPZOZ jest jednym z 20 podmiotów z całej Polski wdrażającym ta innowację, wyłonionych na drodze konkursu spośród około 100 zgłoszonych kandydatur.

Więcej o projekcie Skalowanie innowacji społecznej "Opieka domowa na terenach wiejskich" na stronie Lidera projektu: https://opieka.owop.org.pl/

Wdrażany innowacyjny model opieki domowej jest opisany tutaj: https://opieka.owop.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/Model-hospicjum-domowe.pdf