Podziękowania dla darczyńców

Podziękowania

Dyrektor, Ordynatorzy Oddziałów Szpitala i Kierujący Jednostkami Organizacyjnymi Zakładu

składają serdeczne podziękowania
za szczodre, wymierne, jakże potrzebne i oczekiwane w obecnej trudnej sytuacji epidemicznej wsparcie naszego Zakładu, Pacjentów i Pracowników
i przekazanie środków ochrony osobistej oraz wsparcie finansowe na ten cel.

Przekazana pomoc stanowi odpowiedź na pilne i szczególnie istotne
dla zdrowia i bezpieczeństwa potrzeby.

Dziękujemy Instytucjom, Firmom i Osobom:

Ipaco Sp. z o.o., Wysokie, Międzyrzec Podlaski

Klastmed, Lublin

Kreatywne Dziecko FHU TMC Marciniuk Tomasz, Międzyrzec Podlaski

Pan Edward Leszczyński

Pani Agata Niwińska

PESAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Zahajki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim

Urząd Gminy Drelów

Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski

MTDiS Krzysztof Barczuk, Międzyrzec Podlaski

WIPASZ S.A., Olsztyn

KAROL – Ewa Brodawka, Strzakły

PHU Wysokiński Sp. z o.o., Międzyrzec Podlaski

Nałęczów – Zdrój Sp. z o.o., Nałęczów

VAMBRESIA Fabryka opakowań” Bogucki Andrzej, Celestynów

Fundacja PKO Banku Polskiego, Warszawa

SEDAR S.A., Międzyrzec Podlaski

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim

PHU TIRMET Mirosław Kulik, Międzyrzec Podlaski

Sergiel Marek Coolmar, Wola Chomejowa

Fundacja NEUCA dla Zdrowia, Toruń

JAI KUDO POLSKA” Sp. z o.o. , Poznań

Polski Czerwony Krzyż, Lublin

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Warszawa

Dziękujemy za Waszą postawę i bezinteresowne zaangażowanie.