Sukcesywna dostawa odczynników do pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim