Tymczasowe zamknięcie Oddziału Pediatrycznego

SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim informuje, iż w dniach 10 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY będzie zamknięty.

Świadczenia zdrowotne w zakresie hospitalizacji pediatrycznej w ww. okresie zabezpiecza Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.