Usługa prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i projektowych wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

3-Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Zamawiający umieszcza poniżej dodatkowe dokumenty w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej: