WZNOWIENIE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ

Szanowni Państwo,

Informujemy Państwa, że zgodnie z aktualnymi przepisami Zakład wznawia udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, we wszystkich zakresach:

Zakład Rehabilitacji

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci (ul. Leśna)

Oddział Rehabilitacji dla Dorosłych

Poradnia Rehabilitacji

W sprawie kontynuacji przerwanych świadczeń i w sprawie umawiania terminów prowadzone są sukcesywne ustalenia telefoniczne z Pacjentami.

W celu nadrabiania zaległości spowodowanych koniecznością zawieszenia udzielania świadczeń zostają przedłużone godziny udzielania świadczeń. Prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony placówki i o śledzenie informacji na stronie internetowej SP ZOZ.