Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łózkach otrzymał dofinansowanie z projektu EFS

image_pdfimage_print

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” to projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łózkach, otrzymał w ramach I naboru do Projektu 125 991,51, zaś w II naborze 108 706,68 pln.

Środki finansowe z projektu POWER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego, które pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łózkach.

Jest to działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.