SZPITAL POWIATOWY W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski
nr telefonu: (083) 371-20-01, sekretariat: (083) 371-40-11
fax: (083) 371-83-55, e-mail: sekretariat@spzozmc.pl

DYREKCJA SZPITALA

  • Dyrektor Szpitala   -  mgr Wiesław Zaniewicz
  • Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych – dr hab. Maciej Płaszewski
  • Z-ca Dyrektora ds. Medycznych – lek. med. Romuald Pietrosiuk

SZPITAL AKREDYTOWANY

Na podstawie oceny dokonanej przez wizytatorów Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, 21.11. 2013r. Minister Zdrowia przyznał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim status szpitala akredytowanego. Nasz Szpital uzyskał 95 % możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie spełnienia standardów akredytacyjnych. Certyfikat Akredytacyjny przyznany jest na okres 3 lat do 20.11.2016 roku.
Akredytacja
Certyfikacja ISO

Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim zatrudnia specjalistyczną kadrę lekarską i pielęgniarską, rehabilitantów i diagnostów medycznych. Wyposażony jest w sprzęt i aparaturę medyczną wg obowiązujących standardów, realizuje świadczenia zdrowotne w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w:

  • Oddziałach Szpitalnych – Chirurgii Ogólnej i Urazowej, Chorób Wewnętrznych, Pediatrycznym, Ginekologiczno – Położniczym, Noworodkowym, Rehabilitacji dla Dorosłych
  • Poradniach Specjalistycznych – Alergologicznej, Chirurgii Ogólnej, Ginekologiczno – Położniczej, Kardiologicznej, Medycyny Pracy, Neurologicznej, Rehabilitacji
Wykonujemy pełną gamę świadczeń diagnostycznych: laboratoryjnych, rentgenowskich, ultrasonograficznych i endoskopwych.
Prowadzimy kompleksową rehabilitację w warunkach stacjonarnych i dziennych.