Łózki 46, 21-570 Drelów

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela świadczeń medycznych pacjentom przewlekle chorym, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, ale nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Głównym celem zakładu jest pomoc w odzyskaniu jak największego zakresu sprawności, a przede wszystkim – poprawa stanu zdrowia i jakości życia, poprzez:

 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • aktywizacja i usprawnienia ruchowe,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

Do zakładu może być przyjęty pacjent bezpośrednio po zakończonym leczeniu szpitalnym, z domu i innej placówki. Czas pobytu w Zakładzie jest okresowy i zależny wyłącznie od stanu zdrowia.

Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, tj. koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń.

 

W placówce zapewnione jest miejsce dla 70 pacjentów. Osoby potrzebujące mają do dyspozycji sale 1-, 2-, 3- i 5-cio łóżkowe. Oprócz gabinetu lekarskiego, punktów pielęgniarskich, gabinetu zabiegowego i zaplecza pomocniczego, funkcjonuje sala rehabilitacyjna, sala telewizyjna, sala terapii zajęciowej i sanitariaty dla niepełnosprawnych.

Kontakt telefoniczny:

83 311 38 17

Godziny pracy:

opieka całodobowa

Wzory dokumentów do pobrania, niezbędne do ubiegania się o przyjęcie do zakładu:

 • zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 731):
Wniosek pacjenta o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – wzór
Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie – wzór
Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – wzór
Spis leków
 • zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1658):
Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel – wzór
Zarządzający
 • Koordynator Medyczny – lek. Piotr Szucki
 • p.o. Kierownik – spec. piel. internist. Wanda Szmytko
 • p.o. Pielęgniarka Oddziałowa – spec. piel. internist. Wanda Szmytko
Personel lekarski:
 • lek. med. Piotr Szucki
 • lek. med. Marek Sekuła
 • lek. med. Beata Samociuk