Ośrodek Dziennej Rehabilitacji świadczy leczenie rehabilitacyjne dla chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego całodobowego, lecz istniejące schorzenie lub uraz wymaga intensywnego usprawniania. Okres leczenia w Ośrodku wynosi od 3 do 6 tygodni.

Przyjęcia pacjentów do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji odbywają się na podstawie skierowania od lekarza:
  • oddziału szpitalnego: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, ginekologicznego, onkologicznego, urologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji kardiologicznej;
  • poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.
Rejestracja do Ośrodka odbywa się osobiście od poniedziałku do piątku u pielęgniarki oddziałowej lub pod numerem telefonu: 83 371 83 61. Prowadzona jest kolejka oczekujących.

Informacja dla pacjenta/opiekuna dotycząca świadczeń w okresie pandemii.

Kontakt telefoniczny:

83 371 83 61

Godziny pracy:

8.00 – 18.00