Międzyrzec Podlaski, ul. Leśna 2a

Zarządzający

p.o. KIEROWNIKA

– Iwona Płaszewska

Lekarz Ośrodka

– dr n. med. Przemysław Dyndor – specjalista rehabilitacji medycznej

W Ośrodku dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, terapią zajęciową i terapią integracji sensorycznej.

Do Ośrodka przyjmowane są w szczególności dzieci z:
  • grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
  • wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego,
  • chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
  • zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
  • zespołem aberracji chromosomów,
  • trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu,
  • nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
  • wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.
Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci wystawiają lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W celu rejestracji do Ośrodka należy zgłosić się ze skierowaniem do Ośrodka, gdzie zostanie wyznaczony termin konsultacji lekarskiej. Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Dziennym uzależniony jest od jego wieku oraz indywidualnych potrzeb, i wynosi do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Pacjenci mogą korzystać ze świadczeń w ośrodku 1, 2 lub 3 razy w tygodniu. O częstotliwości i rodzaju zaleconych pacjentowi zabiegów decyduje lekarz.

Informacja dla pacjenta/opiekuna dotycząca świadczeń w okresie pandemii.

Kontakt telefoniczny:

797 233 077

Godziny pracy:

poniedziałek, czwartek: 08.00 - 18.00
wtorek, środa, piątek: 08.00 - 16.00

Zarządzający