W Pracowni Ultrasonografii, wchodzącej w skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej, wykonywane są badania głównie pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych. Ponadto Zakład umożliwia diagnostykę pacjentom ambulatoryjnym oraz pacjentom innych podmiotów działalności leczniczej, które zawarły z SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim umowę na badania diagnostyki obrazowej. Dostępne są również badania odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług:
Cennik badań USG na rok 2020
Wszystkie informacje dotyczące badania USG można uzyskać w informacji RTG lub pod numerem telefonu: 83 371 83 80.

Kontakt do Pracowni Ultrasonografii:

83 371 83 82