Pawilon administracyjny w kompleksie Szpitala Powiatowego, wejście C

W Poradni udzielane są świadczenia medyczne w zakresie:

  • diagnostyki i leczenia: zespołów bólowych kręgosłupa, chorób zwyrodnieniowych stawów, chorób reumatycznych,
  • diagnostyki  i kwalifikacji pacjentów do leczenia zabiegowego, tj. wprowadzenia czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego,
  • leczenia i kwalifikacji pacjentów na odpowiedni rodzaj rehabilitacji po: urazach, operacjach ortopedycznych i neurochirurgicznych,
  • leczenia pacjentów  z przewlekłymi zaburzeniami neurologicznymi.

Wymagane dokumenty

  • Pacjenci pierwszorazowi winni posiadać skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.
  • Na pierwszą wizytę pacjent musi dostarczyć wyniki ostatnich badań potwierdzających rozpoznanie, płyty CD i zdjęcia RTG, natomiast na wizytę kolejną pacjent zobowiązany jest dostarczyć wyniki badań, które zostały zlecone przez lekarza prowadzącego w Poradni.
  • Dowód tożsamości z nr. PESEL.

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku:

  • osobista lub przez osoby trzecie: 7.30 – 15.00
  • telefoniczna: 8.00 – 14.30                                

83 371 83 37

Prowadzona jest kolejka oczekujących.

W Poradni przyjmują:

  dr n. med. Jacek Dygut

●  lek. med. Beata Zdun-Matejuk

●  lek. med. Jolanta Kościuk

●  lek. med. Wiktor Boroń