Pawilon 3 - Blok diagnostyczno - operacyjny - I piętro

W strukturze Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej znajdują się:

  • Pracownie Analityki
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
  • Pracownia Mikrobiologiczna

Punkt pobierania materiału dla pacjentów ambulatoryjnych - Pawilon 7 - Punkt Pobrań, parter

Pobieranie materiału do badań:

Poniedziałek-piątek: 7.15 – 9.00

Wydawanie wyników:

Poniedziałek-piątek: 14.00 – 15.00

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy swoje usługi całodobowo, głównie na zlecenie komórek organizacyjnych szpitala oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadających umowę z SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Wykonywane są również badania, np. pacjentom indywidualnym, za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

Cennik usług:
Cennik badań laboratoryjnych na rok 2022 od 14.03.2022
  • Test antygenowy COVID-19 z tłumaczeniem w języku angielskim w cenie 100zł – wykrywa wariant Omikron
  • Test SARS-CoV-2 RNA jakościowo metodą real-time PCR z tłumaczeniem w języku angielskim w cenie 350zł nowa cena od 14.03.2022

Kontakt:

Punkt pobierania materiału

83 371 83 28

Pracownia Mikrobiologiczna

83 371 83 31