W strukturze Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej znajdują się:

  • Pracownie Analityki
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
  • Pracownia Mikrobiologiczna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy swoje usługi całodobowo, głównie na zlecenie komórek organizacyjnych szpitala oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadających umowę z SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Wykonywane są również badania, np. pacjentom indywidualnym, za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

Cennik usług:

Kontakt:

Punkt pobierania materiału

83 371 83 28

Pracownia Mikrobiologiczna

83 371 83 31

Punkt pobierania materiału dla pacjentów ambulatoryjnych

Pobieranie materiału do badań:

Poniedziałek-piątek: 7.15 – 9.00
Sobota: 7.30 – 9.30

Wydawanie wyników:

Poniedziałek-piątek: 14.00 – 15.00
Sobota: 13.00 – 13.30