Pawilon 3 - Blok diagnostyczno - operacyjny - parter

 

 

W Pracowni Rentgenodiagnostyki, wchodzącej w skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej, wykonywane są badania głównie pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych. Ponadto Zakład umożliwia diagnostykę pacjentom ambulatoryjnym oraz pacjentom innych podmiotów działalności leczniczej, które zawarły z SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim umowę na badania diagnostyki obrazowej.

Dostępne są również badania odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług:

Cennik badań RTG (obrazowych) na rok 2022

Wszystkie badania RTG wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.

Na potrzeby oddziałów szpitalnych oraz Izby Przyjęć pracowania RTG dostępna jest całodobowo.

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 – 18:00

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną: 83 371 83 80

Kontakt do Pracowni Rentgenodiagnostyki:

83 371 83 80