W Pracowni Rentgenodiagnostyki, wchodzącej w skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej, wykonywane są badania głównie pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych. Ponadto Zakład umożliwia diagnostykę pacjentom ambulatoryjnym oraz pacjentom innych podmiotów działalności leczniczej, które zawarły z SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim umowę na badania diagnostyki obrazowej. Dostępne są również badania odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług:
Cennik badań RTG (obrazowych) na rok 2020

Dostępność do badań jest ciągła i całodobowa. Nagłe badania każdego rodzaju są wykonywane w ciągu całej doby, natomiast dla pacjentów ambulatoryjnych rejestracja czynna jest codziennie w godzinach 7.00 – 20.00.

Kontakt do Pracowni Rentgenodiagnostyki:

83 371 83 80