Projekt e-zdrowie – Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim”, w ramach Działania 2.1: Cyfrowe Lubelskie projekty z zakresu e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Wartość projektu: 1 819 883, 40 zł

  Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 546 883, 92 zł

  Zakres rzeczowy projektu obejmuje uruchomienie systemów prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentacji, w sposób spełniający wymagania ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Bezpośrednim odbiorcą wsparcia jest SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Grupą docelową działań podejmowanych w ramach priorytetu są mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu.

  Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej w sektorze ochrony zdrowia oraz istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia.

  Prowadzone działania bezpośrednio przyczynią się do poprawy poziomu świadczenia usług publicznych przez placówkę. W efekcie tej interwencji skróci się czas realizacji spraw administracyjnych, przez co zwiększy się popyt na korzystanie z publicznych e-usług przez obywateli i przedsiębiorców. Realizacja projektu przyczyni się do powstania 4 nowych usług w obszarze e-zdrowia: e-rejestracja, e-powiadomienia, e-dokumentacja, oraz kontrahent.

  SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim zostanie w pełni przygotowany do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz do przyłączenia do Platformy P1. Wypracowane rozwiązania techniczne/ technologiczne zapewnią komplementarność w stosunku do innych projektów z tego obszaru oraz rozwiązań centralnych Ministerstwa Zdrowia, w szczególności Platform P1, P2 lub P4 oraz zapewnią podłączenie wytworzonych w nim produktów do tej Platformy P1 oraz zapewnią zgodność ze standardami wymiany informacji Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. Projekt umożliwia usługodawcom zbieranie danych w elektronicznym rekordzie pacjenta oraz generowanie i przetwarzanie dokumentacji medycznej w postaci dokumentów elektronicznych zgodnie ze standardem HL7 CDA (opracowanym przez CSIOZ) – w ramach budowy regionalnych platform oraz w indywidualnych projektach usługodawców.

Skip to content